Dragi roditelji,

Starija Skupina Dječjeg vrtića Zvončić“ se uključila u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povo-dom obilježile Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci pribli-žiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Starije skupina“ odradile je brojne kreativne, edu-kativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Starija skupina“ se bacila na posao te je „Proslavila vodeni ponedjeljak“, „Učila o vodi na zemlji u utorak“, „Bila čiste u srijedu“, „Digla čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dala pet(ak) za čisti svijet“.