Dana 1. prosinca 2022. godine odgojiteljice Sanja Podkonjak, Tanja Mihovilović, Marta Grgić i Marta Gubić obilježile su sa svojim skupinama Večer matematike. Na aktivnostima su im se pridružili i roditelji. Cilj je ove večeri popularizacija matematike među djecom od najranije dobi. Iako se matematika uči u školi, ona ima svoje važno mjesto u vrtiću. Matematikom razvijamo predmatematičke vještine koje su preduvjet za uspješno usvajanje matematike u školi.
Dio aktivnosti pogledajte u fotogaleriji.