Obavijest o upisu djece – program predškole 2020./2021.

OBAVIJEST O UPISU DJECE PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja u dječjem vrtiću,…

Obavijest roditeljima područnih vrtića

Rezultati upisa u područne vrtiće bit će objavljeni 24.07.2020.

Rezultati upisa u pedagoškoj godini 2020./2021.

Rezultati upisa djece u pedagoškoj godini 2020./2021. biti će objavljeni pod šifrom djeteta na oglasnim pločama i na mrežnoj stranici vrtića dana 15. srpnja 2020. godine.

Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Nova Gradiška

Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se mjerila i postupak upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Vrtić), postupak prijema novoupisane djece te promjene programa ili odgojno-obrazovne skupine.

Odluka o upisu djece u DV Nova Gradiška za pedagošku godinu 2020./2021.

Zbog novonastale situacije i izmijenjenih okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa, na upis djece u Dječji vrtić Nova Gradiška za pedagošku godinu 2020./2021., ne primjenjuje se članak 14. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška koji omogućava predaju Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Vrtića.

Obavijest o upisu djece za pedagošku godinu 2020./2021.

Kriterij za upis ostvaruje se na način da se za svaku utvrđenu prednost ostvaruje određeni broj bodova prema Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška čl. 19.

Obavijest o upisu djece rane i predškolske dobi za pedagošku godinu 2020./2021.

Poštovani roditelji/skrbnici, Ovim vas putem obavještavamo da će se prijave za  upis u dječji vrtić (Grad i područni objekti), ove godine zbog novonastale situacije uzrokovane epidemijom Covid- 19, zaprimati od 25. svibnja 2020., a…