Ističemo da je najvažniji cilj briga o cjelovitome razvoju i dobrobiti djeteta. Dolazak djece u dječje vrtiće i susret s vršnjacima, odgojiteljima i stručnim suradnicima pomaže socijalizaciji i emocionalnome razvoju.