Stručni suradnik psiholog u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom Dječjeg vrtića Nova Gradiška radi na što kvalitetnijem zadovoljavanju razvojnih potreba djeteta te pritom surađuje s odgojiteljima, roditeljima i svim ustanovama koje je potrebno uključiti u krug onih koji pomažu obitelji.

Jedan od najvažnijih zadataka psihologa jest što ranije identificirati psihofizičke osobine i razvojne potrebe djeteta, osobito ako je riječ o djeci s teškoćama u razvoju ili darovitoj djeci kako bi se poduzele mjere s ciljem osiguravanja onoga što je djetetu potrebno za optimalni razvoj.

U tom slučaju, psiholog pruža roditelju i odgojitelju neophodne informacije i psihološku podršku, a po potrebi uključuje i dijete u praćenje i tretman. Kada je to potrebno kontaktira sa stručnjacima u drugim institucijama radi upućivanja djeteta na dodatnu, specijaliziranu procjenu i/ili tretman.

Važna uloga psihologa je i pomoć djeci, roditeljima i odgojiteljima u adaptaciji djeteta na jaslice ili vrtić. Situacija odvajanja djeteta od roditelja i ulazak djeteta u skupinu druge djece postavlja pred dijete povećane zahtjeve za prilagodbom, a kvaliteta i ishod tog procesa mogu imati i dugoročnije posljedice na dječji razvoj. Roditelji mogu biti nesigurni, tjeskobni i imati mnogo pitanja u tom razdoblju, a psiholog može pružiti savjetodavnu pomoć.

Psiholog u vrtiću također radi procjenu spremnosti djeteta za školu te pomaže odgojiteljima i roditeljima da dijete što bolje pripreme za taj prijelaz i osiguraju njegovu dobru prilagodbu na školu. Isto tako pruža psihološku pomoć u prevladavanju nekih stresnih događaja i razdoblja u djetetovu životu kao što su gubitak bliske osobe, kronična bolest u obitelji, razvod roditelja, nasilje u obitelji i dr.

Psiholog u vrtiću je stručnjak za razvojnu psihologiju te može, kroz individualni ili grupni rad, roditeljima pomoći u razumijevanju mnogobrojnih dilema i problema na koje nailaze u odgoju svoje djece te savjetovati promjene u pristupu djetetu. U svom radu psiholog se vodi profesionalnom etikom struke i postupa uvijek u interesu djeteta.

U slučaju potrebe kontaktirati me možete na broj: 091/465 1023, pisati na e-mail adresu: psiholog.dvng@gmail.com ili osobno doći u DV Radost, Ulica Alojzija Stepinca 6, Nova Gradiška.