Na temelju članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Nova Gradiška i članka 6. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Nova Gradiška na 102 sjednici, održanoj dana 18.5.2020. godine, donosi

 

ODLUKU O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ NOVA GRADIŠKA

ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

 

Članak 1.

Zbog novonastale situacije i izmijenjenih okolnosti izazvanih epidemijom korona virusa, na upis djece u Dječji vrtić Nova Gradiška za pedagošku godinu 2020./2021., ne primjenjuje se članak 14. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Nova Gradiška koji omogućava predaju Zahtjeva za nastavak korištenja usluga Vrtića.

Postupak upisa sve djece izvršit će se podnošenjem novih zahtjeva, a sve sukladno dokumentaciji i pravilima iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Nova Gradiška.

Članak 2.

Dječji vrtić Nova Gradiška Zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja zaprimat će od 25. svibnja do 5. lipnja 2020. godine

Članak 3.

Zbog novonastale situacije iz članka 1. ove odluke, Zahtjev za upis s potrebnom dokumentacijom dostavljat će se elektronskim putem (skenirano na e- mail adresu upisi.dvng@gmail.com) ili osobno predajom Zahtjeva:

  • DV „Maslačak“ i DV „Radost“ – DV „Radost“; A. Stepinca 6, Nova Gradiška – svaki dan od 8:00-12:00 sati
  • DV Dragalić – DV „Radost“ A. Stepinca 6, Nova Gradiška-svaki dan od 8:00-12:00 sati
  • DV Cernik- odgojiteljica Sanja Potkonjak Grgić
  • DV Nova Kapela- odgojiteljica Kata Dročić
  • DV Okučani- odgojiteljica Matea Mendek
  • DV Staro Petrovo Selo- odgojiteljica Željka Hodak

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranici i oglasnoj ploči Vrtića.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Adžić, prof