Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, djeca školski obveznici rođeni 1.24.2015. – 31-3-2016.

Program predškole bit će organiziran u periodu 2.11.2021. – 27.5.2022.