Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se redovan program dječjeg vrtića za svu djecu koja pohađaju dječje vrtiće Maslačak i Radost od 3. srpnja do 28. srpnja održavati u prostoru dječjeg vrtića Maslačak.

Od 31. srpnja do 30. kolovoza redovan program za djecu koja pohađaju dječje vrtiće Maslačak i Radost održavat će se u prostoru dječjeg vrtića Radost.

Na dane 31. kolovoza i 1. rujna dječji vrtići Maslačak i Radost neće raditi zbog pripreme za novu pedagošku godinu.

Redovan rad Dječjeg vrtića Nova Gradiška u novoj 2023./2024. pedagoškoj godini započet će 4. rujna 2023. godine.