OBAVIJEST O UPISU DJECE

PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU 2021./2022.

 • djeca školski obveznici rođena 1.4.2015.-31.3.2016. godine
 • Upis se odnosi na djecu s mjestom prebivališta:
  • Grad Nova Gradiška (uključuje djecu iz Ljupine)
  • Općina Cernik
  • Općina Dragalić
  • Općina Gornji Bogićevci
  • Općina Nova Kapela
  • Općina Okučani
  • Općina Stara Gradiška
  • Općina Staro Petrovo Selo
  • Općina Vrbje
 • Zahtjevi za upisi biti će naknadno objavljeni na web stranici dječjeg vrtića www.dvng.hr , a popunjeni zahtjev pošaljite isključivo na e-mail adresu: upisi.predskolang@gmail.com u vremenu od 1. lipanj – 21. lipanj 2021. godine.
 • Ostale dokumente (navedene u Zahtjevu za upis djeteta u program predškole) roditelji će predati na prvom roditeljskom sastanku.>
 • OBAVIJEST O TERMINU POČETKA PREDŠKOLE KAO I NA RODITELJSKIM SASTANCIMA BIT ĆE NA NAŠIM WEB STRANICAMA (tijekom rujna).