OBAVIJEST O UPISU DJECE
PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Program predškole je obavezan za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, djeca školski obveznici rođena 1.4.2014.-31.3.3015. godine

Upis se odnosi na djecu s mjestom prebivališta:

 • Grad Nova Gradiška (uključuje djecu iz Ljupine)
 • Općina Cernik
 • Općina Davor
 • Općina Dragalić
 • Općina Gornji Bogićevci
 • Općina Nova Kapela
 • Općina Okučani
 • Općina Stara Gradiška
 • Općina Strao Petrovo Selo
 • Općina Vrbje

 

Zahtjeve možete preuzeti ma našim web stranicama www.dvng.hr

Popunjeni zahtjev pošaljite isključivo na e-mail adresu: upisi.dvng@gmail.com u vremenu 24. kolovoz -18. rujan 2020. godine

Ostale dokumente (navedeno u Zahtjevu za upis djeteta u program predškole) roditelji će predati na prvom roditeljskom sastanku

OBAVIJESTI O TERMINU POČETKA PROGRAMA PREDŠKOLE KAO I RODITELJSKIM SASTANCIMA BIT ĆE NA NAŠIM WEB STRANICIMA NAJKASNIJE do 18. rujan 2020. godine

 

Zahtjev za uspis možete ispuniti u nastavku

 

  Podaci o djetetu

  Podaci o roditeljima /skrbnicima

  Majka

  Otac

  Zdravstveno stanje djeteta

  a) uredna razvojna linijab) dijete s teškoćama u razvoju


  c) posebne zdravstvene potrebe djeteta:

  Na prvi roditeljski sastanak potrebno je donijeti:

  1. RODNI LIST ILI IZVADAK IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  2. Preslika osobnih iskaznica za roditelja
  3. Iskaznica imunizacije (fotokopija)
   • za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
   • za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
   • za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb
   • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu (priložiti kada dijete krene u program predškole)

  Izjavljujem i potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentacijia točni i potpuni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugih važećih propisa.

  Potvrđujem točnost podataka