Poštovani roditelji,

u toku ljetnih mjeseci, tamo gdje je organizirano dežurstvo, korisnicima usluga obračunati će se dani boravka djeteta u vrtiću + režijski troškovi u iznosu od 20% (Izvadak iz Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u DV Nova Gradiška).