Dječji vrtić Nova Gradiška (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) organizira i provodi programe njege, odgoja i naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Sukladno 5. članku  Statuta Dječjeg vrtića, Dječji vrtić obavlja svoju djelatnost u sjedištu i podružnicama, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom : Dječji vrtić Nova Gradiška. Sjedište Dječjeg vrtića je u Novoj Gradiški, Trg dr. Franje Tuđmana 2.,

Osnivači Dječjeg vrtića :

 • Grad Nova Gradiška, Trg Kralja Tomislava 1., Nova Gradiška
 • Općina Nova Kapela, Kralja Tomislava 9, Nova Kapela
 • Općina Staro Petrovo Selo, Trg Kralja Tomislava 2, Staro Petrovo Selo
 • Općina Cernik, Frankopanska 117, Cernik
 • Općina Okučani, Trg. dr. Franje Tuđmana br. 1. Okučani
 • Općina Gornji Bogićevci, Trg Hrvatskih branitelja 1, Gornji Bogićevci
 • Općina Stara Gradiška, Trg Hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška

Rad vrtića odvija se u sljedećim objektima:

 • Mjesto
 • Matični objekt Nova Gradiška
 • Nova Gradiška
 • Cernik
 • Nova Kapela
 • Okučani
 • Staro Petrovo Selo
 • Dječji vrtić
 • „Maslačak“
 • „Radost“
 • „Matija Gubec“
 • „Zvončić“
 • „Bljesak“
 • „Vjeverica“
 • Adresa
 • Trg dr. F. Tuđmana 2
 • Alojzija Stepinca 6
 • Školska 12
 • Trg kralja Tomislava 5
 • Grigora Viteza 17
 • Trg kralja Tomislava 1
 • Telefon
 • 035 361 773
 • 035 410 836
 • 035 369 485
 • 035 348 225
 • 035 37 190
 • 035 387 093
 • Email
 • cpo.ng@sb.t-com.hr
 • /
 • dvmatijagubeccernik@gmail.com
 • vrticnovakapela@gmail.com
 • Djecjivrticokucani@gmail.com
 • dvvjevericasps@gmail.com

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

 1. Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi koji je prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u OŠ:
  • 10-satni program-jaslica(od 1-3 godine života)
  • 10-satni program – vrtića (od 3 god. do polaska u školu)
 2. Druge kraće programe tijekom godine:
  • program predškole
  • kraći program engleskog jezika
  • kraći sportski program

Odgojno- obrazovni rad organiziran je u mješovitim i dobnim skupinama.
Velika pažnja posvećuje se prostorno-materijalnom okruženju i dokumentiranju procesa, učenja djece, kao podlozi u razvoju kurikuluma.
Redoviti vrtićki programi se provode u svim objektima vrtića, a jaslički programi se provode u gradskim objektima (DV „Maslačak“ i DV „Radost“).