Financijski plan 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Završni financijski izvještaj za 2022. godinu

Završni financijski izvještaj za 2021.

Ispravak financijskog izvještaja za 2021.

Bilanca

Objavljeno dana: 28.02.2022.

Završni financijski izvještaj za 2021.

Ispravak financijskog izvještaja za 2021.

Bilanca

Objavljeno dana: 28.02.2022.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

Završni financijski izvještaj za 2020.