Financijski izvještaji za razdoblje 01-06/2024.

Izmjene plana nabave (2024. godina)

Izmjene i dopune proračuna Dječjeg vrtića Nova Gradiška (2024. godina)

Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.03.2024.

Izvršenje financijskog plana za 2023. godinu

Završni financijski izvještaj za 2023. godinu

III. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Nova Gradiška

Kurikulum dječjeg vrtića za razdoblje 2023-2028. godine

Izvješče o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Godišnji plan i program rada za 2023/2024. godinu

Godišnje izvješće o radu za 2022/2023. godinu

III.Izmjene i dopune plana nabave za 2023.godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Financijski plan za 2024. godinu

Financijski izvještaj od 01.01.2023.-30.09.2023.

Plan Nabave 2023. godina

Javna i jednostavna nabava

Financijski izvještaj za I. – VI. 2023.

Polugodišnji izvješaj o izvršenju financijskog plana za 01.01.-30.06.2023.

Financijski izvještaj za I. – III. 2023.

Završni financijski izvještaj za 2022. godinu

Završni financijski izvještaj za 2021.

Ispravak financijskog izvještaja za 2021.

Bilanca

Objavljeno dana: 28.02.2022.

Završni financijski izvještaj za 2021.

Ispravak financijskog izvještaja za 2021.

Bilanca

Objavljeno dana: 28.02.2022.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

Završni financijski izvještaj za 2020.