Dragi roditelji,
u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo obilježili smo 4. 11. 2022. „Svjetski tjedan trčanja“ u Dječjem vrtiću Maslačak i Radost.

Svjetski tjedan trčanja

Dragi roditelji,

„Bubamare“ su se uključile u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježile  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Bubamara“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Bubamare“ su se bacile na posao te su „Proslavile vodeni ponedjeljak“, „Učile o vodi na zemlji u utorak“, „Bile čiste u srijedu“, „Digle čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dale pet(ak) za čisti svijet“.

Dragi roditelji,

„Zvjezdice“ su se uključili u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježili  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Zvjezdica“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Zvjezdice“ su se bacili na posao te su „Proslavile vodeni ponedjeljak“, „Učile o vodi na zemlji u utorak“, „Bile čiste u srijedu“, „Digle čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dale pet(ak) za čisti svijet“.

Dragi roditelji,

„Pužići“ su se uključili u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježili  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Pužića“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Pužići“ su se bacili na posao te su „Proslavili vodeni ponedjeljak“, „Učili o vodi na zemlji u utorak“, „Bili čiste u srijedu“, „Digli čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dali pet(ak) za čisti svijet“.

Dragi roditelji,

„Ježići“ su se uključili u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježili  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Ježića“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Ježići“ su se bacili na posao te su „Proslavili vodeni ponedjeljak“, „Učili o vodi na zemlji u utorak“, „Bili čiste u srijedu“, „Digli čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dali pet(ak) za čisti svijet“.

Dragi roditelji,

„Lavići“ su se uključili u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježili  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Lavića“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Lavići“ su se bacili na posao te su „Proslavili vodeni ponedjeljak“, „Učili o vodi na zemlji u utorak“, „Bili čiste u srijedu“, „Digli čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dali pet(ak) za čisti svijet“.

Dragi roditelji,

„Balončići“ su se uključili u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježili  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Balončića“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Balončići“ su se bacili na posao te su „Proslavili vodeni ponedjeljak“, „Učili o vodi na zemlji u utorak“, „Bili čiste u srijedu“, „Digli čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dali pet(ak) za čisti svijet“.

Dragi roditelji,

„Loptice“ su se uključile u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježile  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Loptica“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Loptice“ su se bacile na posao te su „Proslavile vodeni ponedjeljak“, „Učile o vodi na zemlji u utorak“, „Bile čiste u srijedu“, „Digle čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dale pet(ak) za čisti svijet“.

 

Dragi roditelji,

„Školjkice“ su se uključile u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježile Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Školjkica“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Školjkice“ su se bacile na posao te su „Proslavile vodeni ponedjeljak“, „Učile o vodi na zemlji u utorak“, „Bile čiste u srijedu“, „Digle čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dale pet(ak) za čisti svijet“.

Dragi roditelji,

„Legići“ su se uključili u projekt „Živjeti zdravo“ te su tim povodom obilježile  Vodeni tjedan zdravlja u vrtiću u periodu od 4. do 8. travnja. Cilj projekta je osvijestiti važnost brige o zdravlju od ranog djetinjstva i naučiti nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Stoga su marljive ruke „Legića“ odradile brojne kreativne, edukativne i tematske aktivnosti vezane uz zdrave navike. „Legići“ su se bacili na posao te su „Proslavili vodeni ponedjeljak“, „Učili o vodi na zemlji u utorak“, „Bili čiste u srijedu“, „Digli čaše vode za zdravlje u četvrtak“ te su „Dali pet(ak) za čisti svijet“.