Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programima predškolskog odgoja u dječjem vrtiću, djeca školski obveznici rođeni 1.24.2015. – 31-3-2016.

Program predškole bit će organiziran u periodu 2.11.2021. – 27.5.2022.

Svi ste već preko medija upoznati s činjenicom da bi se od 11. svibnja 2020. godine trebali otvoriti dječji vrtići. Uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nalazi se na web stranici dječjeg vrtića.

Planom nabave za 2018. godine utvrđuju se vrste i predmeti nabava čije je izvršenje utvrđeno Godišnjim financijskim planom Dječjeg vrtića Nova Gradiška za 2019. godinu.

OBAVIJEST ZA RODITELJE PROGRAMA PREDŠKOLE

 

 

PROGRAM PREDŠKOLE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

 

DV „Maslačak“- Nova Gradiška 4. veljače 2019.
DV „Radost“- Nova Gradiška 4. veljače 2019.
DV Matija Gubec“- Cernik 4. veljače 2019.
DV „Zvončić“- Nova Kapela 4. veljače 2019.
DV „Bljesak“- Okučani 4. veljače 2019.
DV „Vjeverica“-  Staro Petrovo Selo 4. veljače 2019.
Predškola Dragalić 4. veljače 2019.
Predškola  Gornji Bogićevci 4. veljače 2019.
Predškola Ljupina 4. veljače 2019.
Predškola Vrbje 4. veljače 2019.
Predškola Stara Gradiška 4. veljače 2019.
Predškola Davor 9. listopad 2018.

Program predškole provodit će se od 4. veljače 2019. do 31. svibnja 2019., u ukupnom trajanju 250 sati za djecu koja nisu polaznici redovitog programa dječjeg vrtića u skladu s organizacijom rada odgojno- obrazovne ustanove, Godišnjim planom i programom rada Dječjeg vrtića Nova Gradiška, uz suglasnost Osnivača.

Program predškole biti će organiziran ravnomjerno i u kontinuitetu (svakodnevno) u terminima koji će biti dogovoreni u siječnju 2019. na roditeljskom sastanku.

 

Ravnateljica

Vera Trobić